داستان های صوتی سطح مبتدی

در این بخش میتونین به داستان های صوتی انگلیسی مناسب برای سطح مبتدی گوش کنین، ترجمه فارسی هر داستان رو مشاهده کنین و کلمات و اصطلاحات جدید رو یاد بگیرین. سطح داستان ها به مرور از ساده به پیچیده تر تبدیل میشه.

گفتگو با شیر

داستان 1

جک

داستان 2

ادی به پیاده روی میره

داستان 3

آغوشگران درخت

داستان 4

یک دقیقه وحشت

داستان 5

نگهبان

داستان 6

ماجرای قایق سواری

داستان 7

صد دزد

داستان 8

شلوار لوله تفنگی

داستان 9

یک ترفند قدیمی

داستان 10

السا پلنگه

داستان 11

مصاحبه کاری

داستان 12

ارواح

داستان 13

هر کی هر چی پیدا کنه مال خودشه

داستان 14

همسایه ات رو دوست داشته باش

داستان 15

نقاشی روی دیوار

داستان 16

یک گل رز برای حوا

داستان 17

مواظب گربه باش

داستان 18

جری به خرید میره

داستان 19

بخشش فرانکی

داستان 20

ماشا به خانه میاد

داستان 21

مصاحبه

داستان 22

پرواز به سوی آزادی

داستان 23

حکیم قبیله

داستان 24