داستان های صوتی انگلیسی

گوش دادن به داستان های صوتی یک راه عالی برای یادگیری زبان انگلیسی محسوب میشه. استفاده از داستان های صوتی طبقه بندی شده به عنوان بخشی از روند مطالعه انگلیسی، تمرین لازم برای بهبود و تقویت تلفظ، لغت و مهارت شنیداری رو برای شما فراهم میکنه. لطفاً یکی از سطوح زیر رو انتخاب کنین.