نوشته شده توسط انگلیسی روزانه

یادگیری زبان انگلیسی در 3 ماه

با استفاده از برنامه روزانه دیلی پلاس میتونین در عرض 90 روز زبان انگلیسی رو از پایه یاد گرفته و سطح فعلی خودتون رو تقویت کنین.

چرا یادگیری با دیلی پلاس قطعیه؟

قبل از شروع حتماً با نحوه یادگیری در دیلی پلاس آشنا بشین.

هفته اول

سطح A1

هفته دوم

سطح A1

هفته سوم

سطح A1

هفته چهارم

سطح A1

هفته پنجم

سطح A1

هفته ششم

سطح B1-A2

هفته هفتم

سطح B1-A2

هفته هشتم

سطح B1-A2

هفته نهم

سطح B1-A2

هفته دهم

سطح B1-A2

هفته یازدهم

سطح C-B2

هفته دوازدهم

سطح C-B2

هفته سیزدهم

سطح C-B2

هفته چهاردهم

سطح C-B2

هفته پانزدهم

سطح C-B2