یادگیری زبان انگلیسی در 3 ماه

با استفاده از برنامه روزانه دیلی پلاس میتونین در عرض 90 روز زبان انگلیسی رو از پایه یاد گرفته و سطح فعلی خودتون رو تقویت کنین.

چرا یادگیری با دیلی پلاس قطعیه؟

قبل از شروع حتماً با نحوه یادگیری در دیلی پلاس آشنا بشین.

هفته اول

سطح مبتدی

هفته دوم

سطح مبتدی

هفته سوم

سطح مبتدی

هفته چهارم

سطح مبتدی

هفته پنجم

سطح پیش متوسط

هفته ششم

سطح پیش متوسط

هفته هفتم

سطح پیش متوسط

هفته هشتم

سطح متوسط

هفته نهم

سطح متوسط

هفته دهم

سطح متوسط

هفته یازدهم

سطح فوق متوسط

هفته دوازدهم

سطح فوق متوسط

هفته سیزدهم

سطح فوق متوسط

هفته چهاردهم

سطح پیشرفته

هفته پانزدهم

سطح پیشرفته