تفاوت listen و hear در زبان انگلیسی

نوشته شده توسط سیامک رحیمی
۰ کامنت 40 بازدید
تفاوت listen و hear در انگلیسی