داستان های صوتی سطح پیشرفته

در این بخش میتونین به داستان های صوتی انگلیسی مناسب برای سطح پیشرفته گوش کنین، ترجمه فارسی هر داستان رو مشاهده کنین و کلمات و اصطلاحات جدید رو یاد بگیرین.

لباس جدید پادشاه

داستان 1

باد در دستان او

داستان 2

عشق ارزش کمی درد کشیدن را دارد

داستان 3

اسب های طلائی

داستان 4

سر به هوا

داستان 5

اژدهای بسیار گرسنه

داستان 6

دوستان عجیب

داستان 7

زیبای خفته

داستان 8

بزودی

داستان 9