کاربرد و تفاوت little و a little در زبان انگلیسی

تفاوت little و a little در انگلیسی

کلمات little و a little با وجود شباهت بسیار زیاد ظاهری، کاربرد و مفهوم کاملاً متفاوتی دارن. از این دو کلمه میتونیم در نقش کمیت سنج (quantifier)، صفت (adjective)، قید (adverb) و یا ضمیر (pronoun) استفاده کنیم. در ادامه این مطلب با کاربردهای مختلف این کلمات آشنا میشیم.

تفاوت little و a little: در نقش کمیت سنج

برای صحبت کردن درباره کمیت و مقدار اسامی غیر قابل شمارش از little و a little استفاده میکنیم. هر چند این کلمات در این کاربرد معنی یکسانی ندارن. از a little برای اشاره به مقدار کمی از چیزی استفاده میکنیم، مثل 50 هزار تومان پول. ولی کلمه little تا حدودی بار منفی داشته و روی بسیار کم بودن چیزی تاکید داره، مثل هزار تومان پول. برای درک بهتر این موضوع به مثال های زیر توجه کنین:

Let’s go out. I have a little money.

بیا بریم بیرون. من کمی پول دارم. (در این جمله احتمالاً پول ما برای خریدن یک ساندویچ کافی هست)

I can’t come. I have little money.

من نمیتونم بیام. خیلی کم پول دارم (در این جمله پول ما خیلی کمه و حتی به یک ساندویچ هم نمیرسه)


Ali: Have you got any food?

Nima: Yes, I have a little food.

Sarah: No, I have very little food.

علی: غذا داری؟
نیما: آره، کمی غذا دارم.
سارا: نه، خیلی کم غذا دارم. (تقریباً هیچی)


Amin studies English twice a week. He has made a little progress.

امین هفته ای دو بار انگلیسی میخونه. او کمی پیشرفت کرده.

Mina studies English ten minutes a week. She has made little progress.

مینا هفته ای ده دقیقه انگلیسی میخونه. او پیشرفت خیلی کمی داشته. (عملاً هیچ فرقی نکرده زبانش)

برای آشنایی کامل با اسامی غیر قابل شمارش به این مطلب مراجعه کنین.

مطلب مرتبط اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش در زبان انگلیسی

تفاوت little و a little: در نقش صفت

از کلمه little به معنی “کوچک یا small” به عنوان یک صفت برای اشاره به اندازه و سایز چیزی (یک اسم یا noun) استفاده میکنیم. به مثال های زیر دقت کنین:

I know a little restaurant not far from here.

من یک رستوران کوچک میشناسم که از اینجا دور نیست.


Sina took a little book from his bag.

سینا یک کتاب کوچک از کیفش درآورد.

نکته در جملات فوق کلمه a در واقع حرف تعریف بوده و همراه با اسامی رستوران و کتاب به معنی “یک” ظاهر شده. برای یادگیری حروف تعریف a/an مطلب زیر رو مطالعه کنین.

مطلب مرتبط گرامر و کاربرد حروف تعریف a و an در زبان انگلیسی

تفاوت little و a little: در نقش قید

از کلمه a little به معنی “تا حدودی” یا “کمی” به عنوان یک قید استفاده میکنیم. در این کاربرد a little رو بعد از یک فعل، یا قبل از یک صفت یا قید بکار میبریم. مثال های زیر رو مشاهده کنین:

 Her hands were shaking a little.

دستانش کمی میلرزید.


The basketball team is doing a little better.

وضعیت تیم بسکتبال تا حدودی بهتر شده.


The meeting began a little earlier than expected.

جلسه کمی زودتر از حد انتظار شروع شد.

تفاوت little و a little: در نقش ضمیر

میتونیم از کلمات little و a little بطور مشابه و بدون تفاوت در معنی به عنوان ضمیر استفاده کنیم. هر چند بکار بردن a little رایج تر بوده و از little بیشتر در موارد رسمی یا formal استفاده میکنیم. به عنوان مثال:

We don’t have enough water. Just drink a little (water).

به اندازه کافی آب نداریم. فقط کمی (آب) بنوش.


Little is known about his education.

اطلاعات کمی در مورد تحصیلات او وجود داره.

مطلب مشابه مشاهده مطلب کاربرد و تفاوت a few و few در زبان انگلیسی

امیدواریم در این مطلب کاربردهای مختلف و تفاوت های little و a little رو کاملاً متوجه شده باشین. در صورتیکه هنوز سوالی درباره این کلمات دارین، در قسمت نظرات این صفحه مطرح کنین تا پاسخگوی شما باشیم.

منابع انگلیسی مرتبط با این موضوع برای مطالعه بیشتر:

0 نظر
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات