راهنمای کامل ترتیب صفات در زبان انگلیسی

نوشته شده توسط انگلیسی روزانه
4924 بازدید
ترتیب صفات در زبان انگلیسی

تو این مطلب میخوایم ترتیب صفات در زبان انگلیسی رو بطور کامل بررسی کنیم. وقتی بیشتر از یه صفت قبل از یه اسم میاد، ترتیب قرار گرفتنشون باید یه نظم خاصی داشته باشه.

بعضی از صفت ها عقیده و نظر عمومی و کلی ما رو نسبت به یه اسم بیان میکنن (general opinion). ما میتونیم از این صفات برای توصیف تقریباً تمام اسامی استفاده کنیم. مثل:

 • good – bad – lovely – strange
 • nice – beautiful – important – brilliant
 • excellent – awful – wonderful – nasty – …

بعضی دیگه از صفت ها عقیده و نظر بخصوصی رو برای توصیف یه اسم ارائه میدن (specific opinion). ما از این صفات برای توصیف کردن یه سری اسم مشخص استفاده میکنیم، مثل:

 • For food: tasty – delicious
 • For people or animals: intelligent – clever – friendly
 • For furniture or buildings: comfortable – uncomfortable

ما هیچ وقت در مورد یه صندلی نمیگیم خوشمزه است. یا هیچوقت در مورد یه پیتزا نمیگیم خوش تیپه!

تو زبان انگلیسی، معمولاً نظرهای عمومی رو قبل از نظرهای بخصوص میاریم. به مثال های زیر دقت کنین:

مجموعه کتاب انگلیسی به زبان ساده
 • a lovely intelligent person
 • nice delicious pizza
 • an ugly uncomfortable sofa

حالا اگه یه صفت تشریحی یا توصیفی (descriptive adjective) داشتیم چی؟ تو زبان انگلیسی، معمولاً صفت های عقیده ای (opinion) رو قبل از صفت های توصیفی (descriptive) میاریم. به مثال های زیر دقت کنین:

 • a beautiful green shirt
 • a wise old woman
 • these horrible brown rugs

در مجموع، رایج ترین و کامل ترین ترتیب قرار گرفتن صفات قبل از یه اسم تو جدول زیر مشخص شده:

 

مثال صفات مربوط به ترتیب
ugly, lovely, beautiful, weird نظر و عقیده 1
short, tall, small, big سایز و اندازه 2
thin, rough, tidy کیفیت و حالت فیزیکی 3
round, square, rectangular فرم و ظاهر 4
young, old سن 5
green, yellow, pink رنگ 6
Iranian, French, Chinese منشاء و ملیت 7
metal, wood, plastic جنس 8
two-sided, U-shaped نوع و گونه 9
cleaning, hammering, cooking هدف 10

آزمون

1. Why can’t you wear your ______ dress tonight?

a. beautiful blue silk

b. blue beautiful silk

c. blue silk beautiful

جواب سوال
a. beautiful blue silk

2. My friend wants to meet that ______ boy.

a. tall handsome Turkish

b. handsome tall Turkish

c. handsome Turkish tall

جواب سوال
b. handsome tall Turkish

3. We have just moved into a ______ .

a. modern big apartment

b. big modern apartment

جواب سوال
b. big modern apartment

4. My sister bought a ______ car.

a. nice, black

b. black, nice

جواب سوال
a. nice, black

5. Tabriz is ______ city.

a. an old lovely

b. a lovely old

جواب سوال
b. a lovely old

نگارش شده توسط سایت آموزش زبان انگلیسی روزانه

۱ کامنت

ایزدپناه مرداد ۲۸, ۱۳۹۷ - ۱۷:۱۰

با تشکر کامل واضح بود

پاسخ دادن

نظری در مورد این مطلب دارین؟

مطالب مشابه