یادگیری و تقویت مکالمه انگلیسی

در فراگیری زبان انگلیسی، گوش دادن به مکالمات واقعی میتونه بطور قابل توجهی به یادگیری و بهبود صحبت کردن کمک کنه. اگر قصد دارین به درستی، معنادار و طبیعی صحبت کنین، باید موضوعات مختلف زبان انگلیسی رو بطور مکرر گوش کرده و تمرین کنین. لطفاً یکی از سطوح زیر رو انتخاب کنین.