نوشته شده توسط انگلیسی روزانه

برنامه درسی و زمانبندی مطالعه زبان انگلیسی

برنامه درسی و زمانبندی مطالعه انگلیسی

دریافت برنامه درسی (Study Plan) هوشمند و جدول زمانبندی یادگیری و مطالعه زبان انگلیسی بر اساس سر فصل های استاندارد CEFR اتحادیه اروپا بصورت شخصی سازی شده با توجه به نیازهای شما.

این برنامه یک ماهه شامل 18 ساعت مطالعه در هفته بوده و مناسب افرادی است که قصد یادگیری زبان انگلیسی را دارند، ولی با میزان مطالعه و تمرین مهارت های مورد نیاز و سر فصل های ضروری آشنا نبوده و قادر به برنامه ریزی دقیق برای پیشرفت در فراگیری زبان انگلیسی نیستند.

در صورتیکه از سطح کنونی زبان انگلیسی خود مطلع نیستید، از آزمون رایگان و آنلاین زیر استفاده کنید.

ایجاد برنامه درسی هوشمند

پس از تکمیل فرم برنامه خود را از این قسمت دریافت نمایید

نام و نام خانوادگی(ضروری)
سطح زبان انگلیسی شما چیه؟(ضروری)
چند روز در هفته میخوای زبان انگلیسی بخونی؟(ضروری)
هدفت از مطالعه زبان انگلیسی چیه؟(ضروری)
به چه روشی میخوای زبان انگلیسی بخونی؟(ضروری)
قیمت: