اصطلاحات و ضرب المثل های انگلیسی

استفاده صحیح از اصطلاحات و ضرب المثل های انگلیسی یکی از فاکتورهایی هست که سطح مکالمه شما رو چند پله بالاتر میبره. برای اینکه بتونیم اصطلاحات انگلیسی رو یاد بگیریم، دونستن معنی کلمات به تنهایی کافی نیست و باید مفهوم اصلی این عبارات رو درک کنیم. بنابراین برای درک بهتر این زبان، در این بخش 300 ضرب المثل و اصطلاح مهم انگلیسی برای شما توضیح داده شده.

اصطلاح 1 تا 20

مجموعه 1

اصطلاح 21 تا 40

مجموعه 2

اصطلاح 41 تا 60

مجموعه 3

اصطلاح 61 تا 80

مجموعه 4

اصطلاح 81 تا 100

مجموعه 5

اصطلاح 101 تا 120

مجموعه 6

اصطلاح 121 تا 140

مجموعه 7

اصطلاح 141 تا 160

مجموعه 8

اصطلاح 161 تا 180

مجموعه 9

اصطلاح 181 تا 200

مجموعه 10

اصطلاح 201 تا 220

مجموعه 11

اصطلاح 221 تا 240

مجموعه 12

اصطلاح 241 تا 260

مجموعه 13

اصطلاح 261 تا 280

مجموعه 14