کاربرد و تفاوت wake و awake در زبان انگلیسی

نوشته شده توسط انگلیسی روزانه
۵۸۵ بازدید
کاربرد و تفاوت wake و awake در زبان انگلیسی

در این مطلب قصد داریم تفاوت دو کلمه پر کاربرد wake و awake که معانی نسبتاً مشابهی دارن رو همراه با مثال بررسی کنیم.

تفاوت wake و awake چیه؟

برای درک بهتر تفاوت این دو کلمه ابتدا معنی، کاربرد و نکات مهم مربوط به هر کدوم رو بصورت جداگانه مرور میکنیم.

کاربرد و معنی wake چیه؟

کلمه wake یک فعل به معنی “بیدار شدن” یا “بیدار کردن” بوده و بسیاری اوقات بصورت فعل عبارتی wake up هم استفاده میشه. مثال های زیر رو مشاهده کنین:

Did you wake at all during the night?

در طول شب اصلاً بیدار شدی؟

Please wake me early tomorrow.

لطفاً فردا من رو زود بیدار کن.

I woke up with a headache.

با سردرد از خواب بیدار شدم.

Don’t talk so loudly! You’ll wake up the baby.

با صدای بلند حرف نزن! بچه رو از خواب بیدار میکنی.

نکته مهم: دو فعل عبارتی wake up و get up با وجود معنای تقریباً مشابه، یک تفاوت جزئی دارن. Wake up به لحظه ای که چشممون رو باز میکنیم و از خواب بیدار میشیم اشاره داره، ولی get up به زمانیکه از تخت بیرون میایم اشاره میکنه.

نکته: اشکال مختلف فعل wake بصورت زیر هست:

  • گذشته ساده = woke یا waked
  • شکل سوم (اسم مفعول) = woken یا waked

تدریس خصوصی زبان انگلیسی

کاربرد و معنی awake چیه؟

واژه awake یک صفت به معنای “بیدار” هست. برای درک بهتر به مثال های زیر دقت کنین:

My brother is awake.

برادر من بیداره.

I find it so difficult to stay awake during history lessons.

بیدار موندن موقع درس های تاریخ برای من خیلی سخته.

I’m surprised to see you awake, ten minutes ago you were sound asleep.

از اینکه میبینم بیداری تعجب میکنم، 10 دقیقه پیش در خواب عمیق بودی.

نکته: زمانیکه صفت sound همراه با sleep میاد به معنای “خواب عمیق” هست.

نکته: افعال عبارتی stay awake و stay up به معنای “بیدار موندن” در مکالمات انگلیسی خیلی زیاد استفاده میشه.

نکته: کلمه awake میتونه در نقش فعل (verb) هم بکار برده بشه (با همون معنای wake)، ولی بخاطر قدیمی بودن این کلمه معمولاً در انگلیسی مدرن و مکالمات روزمره استفاده نمیشه.

امیدواریم در این مطلب کوتاه کاربرد و تفاوت wake و awake و همچنین get up رو کاملاً متوجه شده باشین. اگر هنوز سوالی در این رابطه دارین حتماً در بخش نظرات این صفحه به اشتراک بگذارین تا پاسخگوی شما باشیم.

نظری در مورد این مطلب دارین؟

مطالب مشابه