گرامر قیدهای تکرار در زبان انگلیسی همراه با مثال

نوشته شده توسط انگلیسی روزانه
116 بازدید
قیدهای تکرار در زبان انگلیسی

قیدهای تکرار (Adverbs of frequency) برای نشون دادن میزان استمرار یا تکرار کارها یا فعالیت ها استفاده میشن. در واقع این قیدها به سوال “هر چند وقت یکبار؟” پاسخ میدن. پر کاربردترین قیدهای تکرار عبارتند از:

برنامه درسی مطالعه زبان انگلیسی

Always (100%) = همیشه

I always go to bed before 10 p.m.

من همیشه قبل از ساعت 10 شب میخوابم.

Usually (90%) = معمولاً

I usually have coffee for breakfast.

من معمولاً صبحانه قهوه میخورم.

Normally / Generally (80%) = به طور معمول

I normally go to the gym on Mondays.

من معمولاً دوشنبه ها میرم باشگاه.

Often / Frequently (70%) = اغلب

I don’t often go to the cinema.

من اغلب به سینما نمیرم.

Sometimes (50%) = گاهی اوقات

I sometimes forget my friend’s birthday.

من گاهی اوقات تولد دوستم رو فراموش میکنم.

Occasionally (30%) = گهگاه

I occasionally eat junk food.

من گهگاه هله هوله میخورم.

Seldom (10%) = به ندرت

I seldom watch the news.

من به ندرت اخبار تماشا میکنم.

Hardly ever / Rarely (5%) = به ندرت

I hardly ever smoke.

من به ندرت سیگار میکشم.

Never (0%) = هرگز

I never swim in the sea.

من هرگز در دریا شنا نمیکنم.

نکته: درصدهای مشخص شده در لیست بالا فقط برای درک بهتر شما از میزان تکرار هر کدوم از قیدها ذکر شده و کاربرد دیگه ای نداره.

نکته: تلفظ قید often هم با حرف T (آفتِن) و هم بدون حرف T (آفِن) درسته.

ترتیب قرارگیری قید تکرار در جملات همراه با فعل be

در جملاتی که از فعل be به عنوان فعل اصلی استفاده میکنیم، قیدهای تکرار همیشه بعد از فعل be قرار میگیرن. به مثال های زیر توجه کنید:

I am always here.

من همیشه اینجا هستم.

It is usually red.

این معمولاً قرمز هست.

They are never in school.

اونها هرگز در مدرسه نیستن.

ترتیب قرارگیری قید تکرار همراه با بقیه افعال

در جملاتی که از فعل اصلی دیگه ای به جز be استفاده میکنیم، قید تکرار قبل از فعل اصلی قرار میگیره. به مثال های زیر توجه کنید:

I watch a movie.

من یک فیلم تماشا میکنم.

I sometimes watch a movie.

من گاهی اوقات یک فیلم تماشا میکنم.

Kian goes to school.

کیان به مدرسه میره.

Kian always goes to school.

کیان همیشه به مدرسه میره.

They come here.

اونها میان اینجا.

They often come here.

اونها اغلب میان اینجا.

نکته مهم: از قیدهای زیر میتونیم در ابتدای جمله هم استفاده کنیم:

Usually, normally, often, frequently, sometimes, occasionally

قیدهای تکرار مشخص (Adverbs of Definite Frequency)

در صورتیکه بخوایم بطور دقیق تر در مورد زمان و میزان تکرار یک فعالیت صحبت کنیم، میتونیم از قیدهای تکرار مشخص استفاده کنیم. به عنوان مثال:

every day = هر روز

once a month = یکبار در ماه

twice a year = دو بار در سال

four times a day = روزی چهار مرتبه

every other week = یک هفته در میان

daily = روزی یکبار

monthly = ماهی یکبار

سوال کردن در مورد دفعات تکرار یک کار

برای سوال کردن از دفعات تکرار یک کار یا فعالیت در زمان حال ساده از how often به معنی “هر چند وقت” استفاده میکنیم. برای ساختن جمله کافیه How often به اول جمله سوالی زمان حال ساده اضافه بشه. به ساختار زیر توجه کنین:

How often + do/does + I/you/he/she/… + go/study/… ?

A: How often do you go to beach?

B: I go there every weekend.

الف: هر چند وقت میری ساحل؟

ب: من هر آخر هفته میرم اونجا.

A: How often do you drink tea?

B: I never drink tea.

الف: هر چند وقت چای مینوشی؟

ب: من هیچوقت/هرگز چای نمینوشم.

مجموعه کتاب های انگلیسی به زبان ساده
۰ نظر از کاربران
0

نظری در مورد این مطلب دارین؟

مطالب مشابه