زبان انگلیسی در سفر: درس 8 – زبان انگلیسی در مترو

نوشته شده توسط انگلیسی روزانه
26 بازدید
دانلود مجموعه کتاب های انگلیسی به زبان ساده
زبان انگلیسی در سفر: زبان انگلیسی در مترو

درس هشتم از مجموعه آموزش زبان انگلیسی در سفر به کلمات، عبارات و جملات مهم مربوط به مترو و استفاده از این وسیله نقلیه عمومی در سفر اختصاص داره.

لغات مهم انگلیسی در مترو

 • Metro = مترو
 • Underground = مترو (بریتانیایی)
 • Tube = مترو (بریتانیایی)
 • Subway = مترو (آمریکایی)
 • Tube map = نقشه مترو (بریتانیایی)
 • Subway map = نقشه مترو (آمریکایی)
 • Line = خط
 • Station = ایستگاه
 • Track = مسیر یا ریل مترو
 • Travelcard = کارت مترو و سفرهای درون شهری
 • Train = قطار
 • Carriage = واگن
 • Turnstile = گیت کنترل و عبور با بلیط در ایستگاه مترو که تنها یک نفر در یک زمان می تواند از آن عبور کند
 • Ticket machine = دستگاه خود پرداز بلیط
 • Underground staff = پرسنل و کارکنان مترو
 • Information board = تابلوی اعلانات
 • Sign = تابلو
 • Tunnel = تونل
 • Platform = سکو
 • Single ticket = بلیط تک سفره
 • Return ticket = بلیط رفت و برگشت
 • Stop = ایستگاه
 • Escalator = پله برقی
 • Southbound train = قطاری که به سمت جنوب حرکت میکنه
 • Northbound train = قطاری که به سمت شمال حرکت میکنه

جملات مهم انگلیسی در مترو

تو این قسمت با جملات و عبارات کاربردی که معمولاً در مترو و خرید بلیط مورد استفاده قرار میگیره آشنا میشیم.

جملاتی که معمولاً میگیم:

A single to Baker Street, please.

یک بلیط تک سفره به خیابان بِیکِر، لطفاً.

A return to Waterloo Station, please.

یک بلیط رفت و برگشت به ایستگاه واترلو، لطفاً.

Which platform is it for Victoria Station, please?

کدوم سکو برای رفتن به ایستگاه ویکتوریا هست، لطفاً؟

کافه انگلیسی

Do I need to change lines for Waterloo Station?

باید برای رفتن به ایستگاه واترلو خط عوض کنم؟

I’d like a Travelcard, please.

یک کارت سفر (کارت مترو) میخوام، لطفاً.

جملاتی که معمولاً میشنویم:

Stand clear of the doors, please.

لطفاً از درها فاصله بگیرید.

Mind the gap, please.

لطفاً حواستون به فضای خالی بین سکو و واگن مترو باشه.

The next station is Tottenham Road. Change here for Line 2.

ایستگاه بعدی جاده تاتنهام است. از این ایستگاه برای تغییر مسیر به خط 2 استفاده کنید.

دیالوگ صوتی انگلیسی در سفر: استفاده از مترو

میراندا یک توریست در لندنه و میخواد به ایستگاه واترلو بره. به گفتگوی میراندا و باب گوش کرده و جاهای خالی رو پر کنین.

Miranda: Hi. Do you think you could help me, please?

Bob: Yes, sure.

Miranda: I’m trying to get to Waterloo (1) _____. What’s the best way to get there?

Bob: Probably by tube.

Miranda: OK. Do you know which (2) _____ it is?

Bob: Yes, it’s the Northern line.

Miranda: Great. And do you know where the nearest tube (3) _____ is?

Bob: Well, Covent Garden is just down this street. But then you’d have to (4) _____ at Leicester Square to get on the Northern Line. So, it’d be quicker, and easier, to walk to Leicester Square and to get the (5) _____ from there.

Miranda: OK. That’s great. Do I need to change lines after that?

Bob: No, just get on a southbound (6) _____, find the platform that says “Southbound” and take the first tube that comes along. I think it’s about four or (7) _____ stops from there.

Miranda: That’s great. Thanks so much.

Bob: My pleasure. Bye.

Miranda: Bye.

جواب ها:

 1. Station
 2. Line
 3. Stop
 4. Change
 5. Tube
 6. Train
 7. Five

نگارش شده توسط سایت آموزش زبان انگلیسی روزانه

دانلود مجموعه کتاب های انگلیسی به زبان ساده

نظری در مورد این مطلب دارین؟

مطالب مشابه