تفاوت گذشته ساده و حال کامل در زبان انگلیسی

نوشته شده توسط انگلیسی روزانه
713 بازدید
تفاوت گذشته ساده و حال کامل

تو این مطلب میخوایم تفاوت گذشته ساده و حال کامل در زبان انگلیسی رو همراه با مقایسه چند مثال بررسی کنیم. گاهی اوقات ممکنه انتخاب بین زمان گذشته ساده و زمان حال کامل تا حدودی مشکل باشه و اکثر زبان آموز ها رو گیج کنه. برای اینکه از شر این اشتباه مرسوم خلاص بشین، همیشه یادتون باشه که:

  1. از زمان گذشته ساده برای اتفاق یا کاری که تو گذشته رخ داده و هیچ ارتباطی به زمان کنونی (حال) نداره استفاده میکنیم.
  2. از زمان حال کامل برای اتفاق یا کاری که تو گذشته تموم شده، ولی به زمان کنونی (حال) ارتباط داره استفاده میکنیم.
  3. از زمان حال کامل برای اتفاق یا کاری که تو گذشته شروع شده و هنوز هم ادامه داره استفاده میکنیم.

بررسی تفاوت گذشته ساده و حال کامل

برای اینکه تفاوت معنایی و کاربرد این دو زمان رو بیشتر متوجه بشین، مثال های زیر رو به دقت بخونین و با هم مقایسه کنین.

مثال اول:

I have known Julie for ten years (and I still know her).

من جولی رو ده ساله که میشناسم (و هنوز هم میشناسمش).

تو مثال بالا یه کار نا تمومی تو گذشته شروع شده و هنوز هم ادامه داره. پس از زمان حال کامل استفاده کردیم.

I knew Julie for ten years (but then she moved to Canada and we lost touch).

من جولی رو ده سال میشناختم (ولی بعدش اون رفت کانادا و ارتباطمون قطع شد).

تو مثال بالا یه کاری تو گذشته تموم شده و هیچ ارتباطی به زمان کنونی یا حال نداره. پس از زمان گذشته ساده استفاده کردیم.

کافه انگلیسی

مثال دوم:

My brother has been to Turkey three times.

برادرم سه بار رفته ترکیه.

تو این مثال برادر من هنوز زنده هست و این تجربه سه بار از زمان گذشته تا زمان کنونی براش اتفاق افتاده. پس از زمان حال کامل استفاده کردیم.

My grandmother went to Turkey three times.

مادر بزرگم سه بار رفت ترکیه.

تو این مثال مادر بزرگ من فوت شده و این اتفاق در گذشته رخ داده و تموم شده. در نتیجه برای اتفاقی که در گذشته بوده و هیچ ربطی به زمان کنونی نداره از زمان گذشته ساده استفاده میکنیم.

مثال سوم:

I‘ve lost my keys! (The result is that I can’t get into my house now)

کلیدهام رو گم کرده ام! (نتیجه اش اینه که الان نمیتونم وارد خونه بشم)

تو این مثال یه اتفاقی تو گذشته افتاده که تاثیرش هنوز در زمان کنونی وجود داره. پس چه زمانی درسته؟ زمان حال کامل.

I lost my keys yesterday. It was terrible! (Now there is no result. I got new keys yesterday).

دیروز کلیدهام رو گم کردم. خیلی اتفاق بدی بود. (الان دیگه مشکلی نیست. دیروز یه سری کلید جدید گرفتم و ماجرا تموم شد).

تو این مثال یه اتفاقی تو گذشته افتاده و همونجا هم تموم شده و دیگه تو زمان حال تاثیر و پیامدی نداره. پس زمانی که استفاده شد؟ زمان گذشته ساده.

مثال چهارم:

I‘ve seen John this week.

این هفته جان رو دیده ام.

تو مثال بالا این هفته هنوز تموم نشده و در واقع داریم درباره یه بازه زمانی نا تموم صحبت میکنیم که هنوز هم ادامه داره و ممکنه باز هم جان رو ببینم.

I saw John last week.

هفته پیش جان رو دیدم.

تو مثال بالا هفته گذشته تموم شده و دیگه ارتباطی به زمان کنونی نداره.

امیدواریم تو این مطلب تفاوت گذشته ساده و حال کامل در زبان انگلیسی رو برای همیشه متوجه شده باشین. اگه هنوز درباره این دو زمان سوالی دارین، حتماً برای ما کامنت بذارین.

نگارش شده توسط سایت آموزش زبان انگلیسی روزانه

نظری در مورد این مطلب دارین؟

مطالب مشابه