تفاوت yet و still و already در زبان انگلیسی

نوشته شده توسط انگلیسی روزانه
473 بازدید
تفاوت yet و still و already در زبان انگلیسی

تو این مطلب میخوایم کاربرد و تفاوت yet و still و already در زبان انگلیسی رو بررسی کنیم. این سه کلمه جزو قیدهای پرکاربرد زبان انگلیسی هستن و معنای تقریباً مشابهی دارن. کلمات yet و still در فارسی به معنای “هنوز” و already هم به معنای “قبلاً” یا “پیش از این” ترجمه میشن.

تفاوت yet و still و already

کاربرد already

از قید already زمانی استفاده میکنیم که بخوایم به چیزی که قبلاً اتفاق افتاده یا ممکنه پیش از صحبت ما اتفاق افتاده باشه اشاره کنیم. قید already همچنین میتونه تعجب گوینده در مورد چیزی که غیر منتظره بوده رو نشون بده. برای درک بهتر به جمله زیر توجه کنین:

Is it seven o’clock already?

ساعت هفته؟؟؟؟

تو این جمله گوینده انتظار نداشته که انقدر دیر شده باشه. یعنی از اینکه ساعت هفت شده تعجب کرده. همونطوری که میبینین ما در زبان فارسی قید already رو تقریباً تو جمله نمیاریم و در واقع با لحن و نوع گفتارمون اون رو نشون میدیم.

کاربرد yet

از قید yet معمولاً در جملات سوالی و منفی استفاده میکنیم تا درمورد چیزهایی که انتظار میرفته اتفاق افتاده باشه، اما هنوز اتفاق نیفتاده صحبت کنیم. به جمله زیر دقت کنین:

Is it seven o’clock yet?

ساعت هفته؟ / ساعت هفت نشده (هنوز)؟

تو این جمله گوینده احتمال میده که تقریباً ساعت هفت شده باشه ولی مطمئن نیست که این اتفاق افتاده یا نه. در واقع لحن گوینده همراه با شک هست و میخواد مطمئن شه که ساعت هفت شده یا نشده.

A: Where will you be staying?

B: I haven’t decided yet, but somewhere in the city centre.

الف: کجا میخوای بمونی؟

ب: هنوز تصمیم نگرفتم، ولی یه جایی تو مرکز شهر.

پس اگه بخوایم بطور خلاصه تفاوت yet و already رو بگیم:

قید already به مواردی که اتفاق افتاده یا ما فکر میکنیم که ممکنه اتفاق افتاده باشه اشاره داره ولی قید yet به مواردی اشاره داره که اتفاق نیفتاده یا ما فکر میکنیم که ممکنه اتفاق نیفتاده باشه.

دوره های آنلاین زبان انگلیسی

کاربرد still

از قید still برای اشاره به ادامه ی یک وضعیت استفاده میکنیم. به مثال زیر توجه کنین:

I still meet my friends from my schooldays.

من هنوز دوستان دوران مدرسه ام رو میبینم (ملاقات میکنم).

تو این جمله گوینده داره به ادامه داشتن این اتفاق اشاره میکنه، پس به زبون دیگه داره میگه:

I continue to meet my friends.

مقایسه yet و still و already در مثال:

برای اینکه دیگه این سه مورد رو با هم اشتباه نکنین، سه تا مثال زیر رو مقایسه کنین:

A: Is your sister still at university?

B: Yes. She’s got one more year to do.

الف: خواهرت هنوز دانشگاه میره؟ (گوینده داره میگه میدونم که خواهرت دانشگاه میرفت، آیا هنوز این قضیه ادامه داره؟)

ب: آره. یه سال دیگه درس داره.

A: Is your sister at university yet?

B: No. She’s 17. She’ll go next year.

الف: خواهرت دانشگاه میره؟ (گوینده انتظار داره که این اتفاق شاید افتاده باشه، ولی مطمئن نیست که هنوز خواهر دوستش رفته باشه دانشگاه)

ب: نه. اون 17 سالشه. سال دیگه میره.

A: Is your sister already at university? She’s only 17!

B: Yes. She started this year. She’s so clever they let her enter a year early.

الف: خواهرت دانشگاه میره؟؟؟ اون فقط 17 سالشه!! (گوینده تعجب کرده، چون توقع نداشته این اتفاق تا سال دیگه بیافته)

ب: آره. امسال شروع کرد. انقدر باهوشه که بهش اجازه دادن یه سال زودتر وارد شه.

مشاهده مطلب کاربرد و تفاوت also و as well و too در زبان انگلیسی

تفاوت yet و still و already در جملات منفی

قید yet در جملات منفی به این معناست که یک اتفاقی تا به این لحظه نیافتاده. مثال:

I haven’t spoken to Henry about the car yet.

من هنوز در مورد ماشین با هنری صحبت نکرده ام.

قید still در جملات منفی به این معناست که وضعیت باید تغییر میکرده، ولی هنوز نکرده. مثال:

I still haven’t found my passport. I know it’s here somewhere.

هنوز گذرنامه ام رو پیدا نکرده ام. میدونم که یه جایی همین جاهاست.

نکته مهم: معمولاً قید yet رو بعد از فعل اصلی میاریم و قید still رو بعد از فاعل. مثال:

I haven’t finished yet.

I still haven’t finished

It’s dark now and he hasn’t arrived yet.

It’s dark now and he still hasn’t arrived.

استفاده از قید already در جملات منفی خیلی کمتر از دو مورد دیگه رواج داره. معمولاً already در جملات منفی به این معناست که چیزی قبل از اینکه اتفاق افتاده، باید اتفاق میافتاده. مثال:

I was surprised that they hadn’t already told me the news.

تعجب کردم که اونها قبلاً (پیش از این) این خبر رو به من نگفته بودن.

امیدواریم کاربرد و تفاوت yet و still و already در جملات مثبت، سوالی و منفی زبان انگلیسی رو تو این مطلب یاد گرفته باشین. اگه هنوز سوالی در این زمینه دارین، حتماً تو قسمت کامنت های زیر این پست مطرح کنین.

مشاهده مطلب کاربرد و تفاوت so و too در زبان انگلیسی

نگارش شده توسط سایت آموزش زبان انگلیسی روزانه

نظری در مورد این مطلب دارین؟

مطالب مشابه