زبان انگلیسی در سفر: درس 1 – زبان انگلیسی در فرودگاه

نوشته شده توسط انگلیسی روزانه
۰ نظر از کاربران ۴,۰۶۲ بازدید
زبان انگلیسی در سفر - انگلیسی در فرودگاه

تو درس اول مجموعه آموزش زبان انگلیسی در سفر قصد داریم کلمات، اصطلاحات و جملات کاربردی مربوط به فرودگاه در زبان انگلیسی رو یاد بگیریم و به یک دیالوگ صوتی جالب در فرودگاه گوش کنیم.

لغات مهم انگلیسی در فرودگاه

 • هواپیما = Aeroplane / Airplane
 • فرودگاه = Airport
 • ترمینال = Terminal
 • سالن پروازهای خروجی = Departure lounge
 • سالن پروازهای ورودی = Arrival lounge
 • کانتر پذیرش = Check-in desk
 • مسئول کانتر پذیرش = Check-in desk attendant
 • بخش بازرسی امنیتی = Security check-in area
 • گیت سوار شدن به هواپیما = Boarding gate
 • تابلو یا صفحه نمایش اطلاعات پرواز = Flight information screen
 • زمان عزیمت/حرکت = Departure time
 • زمان رسیدن = Arrival time
 • ساعت پرواز = Flight time
 • تاخیر داشتن = Delay
 • به تاخیر افتاده = Delayed
 • لغو کردن یا شدن = Cancel
 • لغو شده = Cancelled
 • بار = Luggage / Baggage
 • چمدان = Suitcase
 • چمدان دستی = Hand luggage / Carry-on bag
 • ریل بار و چمدان = Baggage carousel / Luggage belt / baggage conveyor belt
 • چرخ دستی حمل بار = Luggage trolley
 • میزان بار مجاز = Baggage allowance
 • هزینه اضافه بار = Excess baggage charge
 • گذرنامه = Passport
 • کارت سوار شدن به هواپیما / کارت پرواز = Boarding card
 • صندلی کنار پنجره = Window seat
 • صندلی کنار راهرو = Aisle seat
 • سوار شدن به هواپیما = Board
 • فرود آمدن = Land
 • بلند شدن هواپیما = Take off

جملات مهم انگلیسی در فرودگاه

در ادامه با عبارت های کاربردی و مفیدی که معمولاً در فرودگاه مورد استفاده قرار میگیره آشنا میشیم.

جملاتی که میگیم:

Where’s the check-in desk, please?

کانتر پذیرش کجاست، لطفاً؟

Which terminal does the plane leave from?

هواپیما از کدوم ترمینال پرواز میکنه / خارج میشه؟

Do you know which gate the plane is leaving from?

شما میدونین هواپیما از کدوم گیت پرواز میکنه؟

Where’s boarding gate 34, please?

گیت 34 کجاست، لطفاً؟

Can I have a window seat, please?

میشه لطفاً صندلی کنار پنجره داشته باشم؟

Where’s the security check-in area?

قسمت بازرسی امنیتی کجاست؟

جملاتی که میشنویم:

Can I see your passport, please?

میشه لطفاً پاسپورتتون رو ببینم؟

Did you pack the bags yourself?

شما خودتون چمدون ها رو بستین؟

Your plane is delayed forty-five minutes.

پرواز شما چهل و پنج دقیقه به تاخیر افتاده (تاخیر داره).

Would you like a window seat or an aisle seat?

صندلی کنار پنجره میخواین یا کنار راهرو؟

Here’s your boarding card.

این کارت سوار شدن به هواپیمای شماست، بفرمایید.

You’ll be boarding at gate number 34.

شما از گیت 34 سوار هواپیما خواهید شد.

دیالوگ صوتی انگلیسی در سفر: مکالمه صوتی در فرودگاه

گفتگوی آقای فلیت با مسئول کانتر پذیرش در فرودگاه رو گوش کنین و جاهای خالی رو پر کنین.

 

 

Mr. Fleet: Hi.

Attendant: Good morning. May I see your ticket and (1) _____, please?

Mr. Fleet: Certainly. Here you are.

Attendant: Would you like a window seat or an (2) _____ seat?

Mr. Fleet: A window seat, please.

Attendant: Could you place your bag on the luggage belt, please?

Mr. Fleet: Sure!

Attendant: Did you pack it yourself?

Mr. Fleet: Yes.

Attendant: Has anyone interfered with your bag, or asked you to take anything on board the (3) _____?

Mr. Fleet: No.

Attendant: Do you have any firearms, hazardous materials or liquids in your bag?

Mr. Fleet: No.

Attendant: Oh, I’m afraid your bag has exceeded the maximum baggage allowance, so you’ll have to pay the excess (4) _____.

Mr. Fleet: Oh, right.

Attendant: If you just go over to that counter over there, you can pay the amount. Then, just come back here with the receipt and I’ll put your (5) _____ straight through.

Mr. Fleet: OK. Thanks. [Ten minutes later, he comes back and hands her the receipt.] Here you are.

Attendant: Thank you. Here’s your boarding (6) _____. Your flight leaves at 13:34. Boarding will commence at 12:45. The boarding gate hasn’t been announced yet, but it should appear on the flight information (7) _____ in about half an hour. The security check-in area is just over there. Have a nice flight!

Mr. Fleet: Thanks.

مشاهده درس 2 – زبان انگلیسی در هواپیما

جواب ها:

 1. Passport
 2. Aisle
 3. Plane
 4. Fare
 5. Bag
 6. Card
 7. Screens

نگارش شده توسط سایت آموزش زبان انگلیسی روزانه

فقط با مطالعه یک کتاب

اشتباهات 90% از زبان آموزان انگلیسی رو تکرار نکن!

نظری در مورد این مطلب دارین؟

مطالب مشابه