زمان حال کامل در زبان انگلیسی

نوشته شده توسط انگلیسی روزانه
1243 بازدید
زمان حال کامل در زبان انگلیسی

زمان حال کامل در زبان انگلیسی (Present Perfect) یکی از پر کاربردترین و مهم ترین زمان ها در مکالمات انگلیسی به شمار میره. در واقع زمان حال کامل برای بیان حالت یا عملی استفاده میشه که در زمان گذشته شروع شده و اثر اون تا زمان حال یا بعضی وقت ها آینده ادامه داره. برای درک بهتر تصور کنین که زمان حال کامل، گذشته رو با یه فلش به زمان حال وصل میکنه.

ساختار زمان حال کامل در زبان انگلیسی

برای ساختن افعال در زمان حال کامل از افعال کمکی has (برای He, She, It) و have (برای I, You, We, They) به همراه قسمت سوم فعل (Past Participle) استفاده می کنیم. برای یادگیری جزئیات کامل به جدول زیر توجه کنین:

 

 –

worked.

worked.

 –

have

has

حالت مثبت

I/You/We/They

He/She/It

worked.

worked.

have not (haven’t)

has not (hasn’t)

حالت منفی

I/You/We/They

He/She/It

worked?

worked?

I/you/we/they

he/she/it

حالت سوالی

Have

Has

worked?

worked?

I/you/we/they

he/she/it

حالت سوالی منفی

Haven’t

Hasn’t

نکته

شکل کوتاه و خلاصه have not و has not به ترتیب haven’t و hasn’t هستن که تو مکالمات خیلی استفاده میشن.

نکته

برای ساختن قسمت سوم افعال با قاعده به انتهای اونها d یا ed اضافه میکنیم و برای افعال بی قاعده باید اونها رو حفظ کنیم. لیست کامل افعال بی قاعده رو میتونین از این لینک دانلود کنین.

برای مشاهده زمان گذشته ساده و یادگیری تبدیل افعال به زمان گذشته یا حالت سوم به این مطلب مراجعه کنین.

کاربردهای زمان حال کامل در زبان انگلیسی

1. برای بیان حالت یا عملی که در زمان گذشته شروع شده و تا زمان حال ادامه داشته است.

I have lived in Tehran since 1985. (= and I still do.)

کافه انگلیسی

من از سال 1985 در تهران زندگی کرده ام (و هنوز هم میکنم).

My sister has worked in the university for eight years (= and she still does.)

خواهر من 8 سال در دانشگاه کار کرده است (و هنوز هم میکند).

2. برای بیان عمل یا حالتی که در طول دوره ای در زمان گذشته انجام شده و هنوز تمام نشده است.

I have been to the cinema twice this week. (= and the week isn’t over yet.)

من این هفته دو بار سینما رفته ام / بوده ام (و این هفته هنوز تموم نشده، ممکنه باز هم برم سینما).

I haven’t seen Shahrooz today. (= and today isn’t over yet.)

من امروز شهروز رو ندیده ام (و امروز هنوز تموم نشده، ممکنه شهروز رو ببینم).

3. برای بیان عمل یا حالتی که در زمان گذشته انجام شده ولی اثر اون هنوز تا زمان حال باقی مونده.

I have bought a new car for ten days. (= and I still have it.)

من ده روزِ که یه ماشین جدید خریده ام (ماشین رو ده روز پیش خریدم، ولی هنوز هم دارمش).

I haven’t cleaned my room since last week. (= and it’s still dirty.)

من اتاقم رو از هفته پیش تمیز نکرده ام (تو کل هفته پیش این کار رو نکردم، پس هنوز هم اتاقم کثیفه).

4. برای بیان عمل یا حالتی در زمان گذشته که زمان انجام شدنش برامون اهمیتی نداره.

I have watched ‘Narcos’.

من سریال نارکوز رو دیده ام (مهم نیست چه زمانی دیدم، مهم اینه که دیده ام).

I have read ‘Sherlock Holmes’.

من کتاب شرلوک هولمز رو خونده ام (مهم نیست چه زمانی، مهم اینه که خونده ام).

5. برای بیان عمل یا حالتی که به دفعات طی دوره زمانی نامشخصی بین گذشته و حال انجام شده.

I have visited Austria several times.

من تا حالا چندین دفعه اتریش رفته ام (بازدید کرده ام).

I have watched ‘Friends’ twice.

من دو بار سریال فرندز رو دیده ام.

6. برای بیان عمل یا حالتی که در گذشته انجام شده ولی تجربیات و اثرات اون عمل هنوز نزد ما وجود داره، مثل چیزهایی که دیده ایم یا شنیده ایم، غذاهایی که خورده ایم، سفرهایی که رفته ایم و …

Have you ever been to Scotland?

– Yes, I have visited Scotland at least ten times.

– تا حالا اسکاتلند رفته ای؟

– آره، حداقل ده بار اسکاتلند رو دیده ام.

I have never tried Chinese food.

من تا حالا (هرگز) غذای چینی نخورده ام (امتحان نکرده ام).

7. برای بیان عمل یا حالتی که به تازگی انجام شده یا تموم شده همراه با قید just.

We have just finished our project.

ما همین چند لحظه پیش پروژه مون رو تموم کردیم.

I have just told her.

من همین چند لحظه پیش بهش گفتم.

8. برای بیان عمل یا حالتی که زودتر از زمان مورد انتظار انجام شده یا تموم شده همراه با قید already.

We have already finished our project.

ما قبلاً پروژه مون رو تموم کرده ایم.

I have already told her.

من قبلاً بهش گفته ام.

9. برای بیان عمل یا حالتی که منتظر انجام شدن اون هستیم همراه با قید yet (به معنای هنوز) در جملات سوالی یا منفی.

Have you called her yet?

هنوز بهش زنگ نزده ای؟

I haven’t watched ‘Game of Thrones’ yet.

من هنوز سریال بازی تخت و تاج رو ندیده ام. (ولی میخوام ببینم)

مشاهده مطلب آموزش جامع زمان گذشته کامل در زبان انگلیسی

تمرین

1. Sogand _____ not been to Sweden.

a. have

b. has

c. is

جواب سوال
b. has

2. _____ you finished your homework?

a. Have

b. Has

c. Are

جواب سوال
a. Have

3. We ___ gone to a music festival.

a. ‘ve

b. ‘s

c. ‘es

جواب سوال
a. ‘ve

4. She _____ never eaten Mexican food.

a. not

b. hasn’t

c. has

جواب سوال
c. has

5. Nima has been a vegetarian _____ five years.

a. since

b. after

c. for

جواب سوال
c. for

نگارش شده توسط سایت آموزش زبان انگلیسی روزانه

نظری در مورد این مطلب دارین؟

مطالب مشابه