تفاوت above و over در زبان انگلیسی

نوشته شده توسط سیامک رحیمی
۰ کامنت 392 بازدید
تفاوت above و over در زبان انگلیسی