زمان آینده استمراری در زبان انگلیسی

نوشته شده توسط انگلیسی روزانه
1110 بازدید
زمان آینده استمراری در زبان انگلیسی

زمان آینده استمراری در زبان انگلیسی (future continuous) مثل سایر زمان های استمراری بر روی طول فرایند و مستمر بودن یه کار یا فعالیت تاکید میکنه. تو این مطلب علاوه بر یادگیری ساختار و کاربردهای این زمان، به چند نکته مهم هم اشاره میکنیم.

ساختار زمان آینده استمراری

برای ساختن زمان آینده استمراری برای تمام ضمایر از فعل کمکی will be و فعل ing دار استفاده میکنیم. برای درک بهتر ساختار این زمان به جدول زیر دقت کنین.

 

فعل + ing

watching.

 

فعل کمکی

will be

جمله مثبت

فاعل

I

فعل + ing

watching.

 

فعل کمکی + not

will not be (won’t be)

جمله منفی

فاعل

You

فعل + ing

be watching?

 

فاعل

he

جمله سوالی

فعل کمکی

Will

برای منفی کردن جمله در زمان آینده استمرای میتونیم از won’t be یا will not be استفاده کنیم، ولی استفاده از won’t be رایج تره. در مورد سوالی کردن این زمان هم کافیه فعل کمکی will رو به اول جمله و قبل از فاعل بیاریم و بعد از اون هم be رو همراه با فعل ing دار به جمله اضافه کنیم. همونطوری که دیدین فعل کمکی will be برای تمام ضمایر یکسانه.

موارد استثنا در اضافه کردن ing

برای مشاهده این قسمت به آموزش زمان حال استمراری مراجعه کنین.

کاربردهای زمان آینده استمراری

1. برای بیان کاری که قراره تو زمان معینی در آینده در حال انجام شدن باشه.

 • This time next month I will be swimming in Kish Island.
 • ماه دیگه همین موقع دارم تو کیش شنا میکنم. (در حال شنا کردن خواهم بود.)
 • Don’t call me at 10 o’clock. I’ll be watching Vikings.
 • ساعت 10 بهم زنگ نزن. دارم سریال وایکینگز میبینم. (در حال نگاه کردن سریال خواهم بود.)
 • We‘ll be playing tennis all tomorrow morning.
 • فردا تمام صبح رو داریم تنیس بازی میکنیم. (در حال تنیس بازی کردن خواهیم بود.)
 • I will be playing computer games till you come.
 • تا وقتی که بیای من دارم با کامپیوتر بازی میکنم. (در حال بازی کردن با کامپیوتر خواهم بود).
 • When they arrive, I will be listening to music.
 • وقتی که اونا بیان دارم موسیقی گوش میکنم. (در حال گوش کردن به موسیقی خواهم بود).
نکته

همونطور که تو مثال ها دیدین، تو این مورد میتونم از when, till, until, all استفاده کنیم. بعد از when و till زمان حال ساده و بعد از untill و all قید زمان استفاده میشه.

کافه انگلیسی

2. همراه با still برای بیان کاری که در حال حاضر در حال انجام شدنه و انتظار میره که برای مدت زمانی هم در آینده ادامه داشته باشه.

 • In an hour I‘ll still be watching TV.
 • تا یه ساعت دیگه هنوزم دارم تلویزیون میبینم. (هنوز هم در حال دیدن تلویزیون خواهم بود).
 • Sea levels will still be rising in 20 years.
 • تا بیست سال دیگه سطح دریاها هنوزم در حال بالا اومدنه. (هنوز هم در حال بالا آمدن خواهد بود).

3. برای بیان حدس و گمان در مورد اتفاقات آینده.

 • I expect you’ll be feeling thirsty after working in the sun.
 • فکر کنم بعد از کار کردن زیر آفتاب تشنه بشی. (تشنه خواهی شد).
 • You‘ll be missing the sunshine once you live in Sweden, I guess.
 • فکر کنم دلت واسه آفتاب تنگ بشه وقتی تو سوئد زندگی کنی. (دلت تنگ خواهد شد).

افعال حالتی یا Stative Verbs

برخی افعال توانایی اینکه در زمان استمراری استفاده بشن رو ندارن. برای آشنایی با این افعال به آموزش زمان حال استمراری مراجعه کنین.

آزمون

1. Peyman _____ be coming to the cinema.

a. willn’t

b. won’t

c. won’t not

جواب سوال
b. won’t

2. At two o’clock tomorrow, I _____ in my office.

a. ‘ll be working

b. work

c. will work

جواب سوال
a. ‘ll be working

3. When the boss comes, _____ hard?

a. we work

b. will we be working

c. do we work

جواب سوال
b. will we be working

4. ____ you get home, we’ll be having lunch.

a. In time

b. By

c. By the time

جواب سوال
c. By the time

5. In the year 2050, most people ____ in cities.

a. will still be living

b. will living

c. live

جواب سوال
a. will still be living

نگارش شده توسط سایت آموزش زبان انگلیسی روزانه

۱ کامنت

الهام صافی شهریور ۱۰, ۱۳۹۷ - ۱۶:۲۷

بالخره یاد کرفتم 😍

پاسخ دادن

نظری در مورد این مطلب دارین؟

مطالب مشابه