کاربرد do you mind در مکالمه انگلیسی

نوشته شده توسط سیامک رحیمی
۱ کامنت 430 بازدید
کاربرد do you mind